Thẻ trọng tài FiFa

55.000 

  • Đối với trọng tài thì không thể thiếu thẻ trọng tài rồi.
  • Gồm một thẻ vàng, một thẻ đỏ.
  • Được thiết kế như một cuốn số rất tiện lợi
error: Content is protected !!